Zaproszenie do składania ofert na stację demineralizacji wody

14 czerwca 2017

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie, montaż i uruchomienie stacji demineralizacji wody.

Niniejsze postępowanie toczy się w związku z realizacją projektu w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie, montaż oraz uruchomienie kompletnego systemu demineralizacji wody. Przedmiot postępowania, oraz warunki udziału w postępowaniu opisane są w załączonym zaproszeniu.

Termin składania ofert: 26.06.2017 r.