Zaproszenie do składania ofert na wyparkę próżniową z pompą

10 lipca 2017

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie, montaż oraz uruchomienie wyparki próżniowej w zestawie z pompą próżniową.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie, montaż oraz uruchomienie wyparki próżniowej w zestawie z pompą próżniową. Przedmiot postępowania, oraz warunki udziału w postępowaniu opisane są w załączonym zaproszeniu.