Zaproszenie do składania ofert na inkubator laboratoryjny z chłodzeniem

20 września 2017

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie i uruchomienie inkubatora laboratoryjnego z chłodzeniem.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie, montaż oraz uruchomienie inkubatora laboratoryjnego z chłodzeniem. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Przedmiot postępowania, oraz warunki udziału w postępowaniu opisane są w załączonym zaproszeniu.

Termin składania ofert: 29.09.2017 r.