Zaproszenie do składania ofert na laboratoryjne odczynniki chemiczne

28 lutego 2018

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie laboratoryjnych odczynników chemicznych.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie laboratoryjnych odczynników chemicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot postępowania, oraz warunki udziału w postępowaniu opisane są w załączonym zaproszeniu.

Termin składania ofert: 09.03.2018 r.