Wybór dostawcy laboratoryjnych odczynników chemicznych

13 marca 2018

Informujemy o zakończeniu postępowania pt. „Laboratoryjne odczynniki chemiczne”.

W odpowiedzi na nasze zaproszenie napłynęły 3 oferty:

  • Idalia I.Wolak Sp. jawna. – oferta z dnia 08.03.2018 r.
  • S. Witko – Sławomir Witkowski – oferta z dnia 09.03.2018 r.
  • Sigma-Aldrich Sp. z o.o. – oferta z dnia 09.03.2018 r.

W trakcie postępowania stwierdzono błąd w zaproszeniu do składania ofert w zakresie opisu kwasu mrówkowego w wyniku którego oferowany był odczynniki o parametrach niezgodnych z oczekiwaniami. Zakup kwasu mrówkowego został wyłączony z niniejszego postępowania.

Cintamani Poland Majewscy i Koć Sp. J. po dokonaniu oceny zgodności ofert z zapytaniem ofertowym, zdecydowała o wyborze ofert najkorzystniejszych cenowo, w każdej z trzech kategorii odczynników (od A1 do A3) osobno:
– w zakresie dostaw z kategorii A1. wzorce HPLC: Sigma-Aldrich Sp. z o.o., oferowana cena netto 4 168,83 zł;
– w zakresie dostaw z kategorii A2. Odczynniki do analiz HPLC gradient grade: S. Witko Sławomir Witkowski., oferowana cena netto 2 907,49 zł;
– w zakresie dostaw w kategorii A3. Inne: Idalia I.Wolak Sp. J., oferowana cena netto 91,50 zł;

Informacja o zakończeniu postępowania zostaje umieszczona na stronie www.cintamani.pl oraz przesłana drogą elektroniczną do podmiotów, które złożyły ofertę.