Zaproszenie do składania ofert na szkło laboratoryjne

14 marca 2018

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie szkła laboratoryjnego

Niniejsze postępowanie toczy się w związku z realizacją projektu w ramach
działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020. Projekt jest współfnansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie szkła laboratoryjnego.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Tytuł postępowania: Szkło laboratoryjne 2
Termin składania ofert: 21.03.2018 r.
Miejsce i sposób składania ofert: elektronicznie na adres maciej@cintamani.pl
Harmonogram realizacji zamówienia: do 30.03.2018 r.
Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): ul. Okulickiego 7/9 hala M26/1; 05-500 Piaseczno

Przedmiot zamówienia:
Szkło laboratoryjne
– bagietki szklane, śr. 4 mm, długość 150mm – 50 szt.;
– kolba pomiarowa z szeroką szyjką i korkiem, pojemność 10 ml, tolerancja +/- 0,025 ml – 5 szt;
kolba pomiarowa z szeroką szyjką i korkiem, pojemność 25 ml, tolerancja +/- 0,04 ml – 5 szt;
– szkiełka mikroskopowe, 76mm x 26mm – 1 000 szt.;
– szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, 24mm x 24mm, grubość 0,13mm-0,16mm – 1000 szt.;
– rozdzielacz szklany, stożkowy, kurek szklany, poj. 100 ml, podziałka 5ml – 4 szt.;
– rozdzielacz szklany, stożkowy, kurek szklany, poj. 250 ml, podziałka 10ml – 4 szt.;
– zlewki niskie 100ml, średnica 50mm, szkło boro 3.3 – 30 szt.;
– zlewki niskie 250ml, średnica 70mm, szkło boro 3.3 – 30 szt.;
– butle 25ml, szkło boro 3.3, z zakrętką, gwint GL 25 – 50 szt.
– butle 100ml, szkło boro 3.3, z zakrętką, gwint GL 45 – 20 szt.
– zestaw do filtracji próżniowej, do filtrów o średnicy 47mm, lejek o pojemności 250ml, kolba filtracyjna o poj. 1000 ml, przyłącze do pompy próżniowej z gwintem GL 14;

Kryterium wyboru ofert jest cena.

Dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu Oferentowi zamówień uzupełniających, które są
zgodne z przedmiotem niniejszego postępowania podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości tego zamówienia.