Wybór dostawcy szkła laboratoryjnego

28 marca 2018

Informujemy o zakończeniu postępowania pt. „Szkło laboratoryjne 2”.

W odpowiedzi na nasze zaproszenie napłynęły 2 oferty:

  • Witko Sp. z o.o.
  • VWR International Sp. z o.o.

Cintamani Poland Majewscy i Koć Sp. J. po dokonaniu oceny zgodności ofert z zapytaniem ofertowym, a następnie ocenie ofert w oparciu o kryterium ceny, zdecydowała o wyborze oferty:

VWR International Sp. z o.o. – oferowana cena netto: 4 956,70 zł

Informacja o zakończeniu postępowania zostaje umieszczona na stronie www.cintamani.pl oraz przesłana drogą elektroniczną do podmiotów, które złożyły ofertę.