Zaproszenie do składania ofert na wirówkę filtrującą laboratoryjną

4 lipca 2018

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie wirówki filtrującej laboratoryjnej o przepływie ciągłym.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie wirówki filtrującej laboratoryjnej o przepływie ciągłym. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Przedmiot postępowania, oraz warunki udziału w postępowaniu opisane są w załączonym zaproszeniu.

Termin składania ofert: 20.07.2018 r. przedłużony do 03.08.2018 r.