7 marca 2018

Zaproszenie do składania ofert na testy do szybkich oznaczeń mikrobiologicznych

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie testów do szybkich oznaczeń mikrobiologicznych
6 marca 2018

Zaproszenie do składania ofert na wialki filtracyjne do HPLC

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie wialek filtracyjnych do HPLC.
5 marca 2018

Wybór dostawcy gęstościomierza

Informujemy o zakończeniu postępowania pt. „Gęstościomierz”.
5 marca 2018

Wybór dostawcy mikroskopu

Informujemy o zakończeniu postępowania pt. „Mikroskop”.
28 lutego 2018

Zaproszenie do składania ofert na laboratoryjne odczynniki chemiczne

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie laboratoryjnych odczynników chemicznych.
20 lutego 2018

Zaproszenie do składania ofert na mikroskop

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie, montaż oraz uruchomienie mikroskopu laboratoryjnego.