Zaproszenie do składania ofert na czytnik absorbancji

24 lipca 2017
 

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie i uruchomienie czytnika absorbancji oraz testów antyoksydacyjnych (TAC)

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie, montaż oraz uruchomienie czytnika absorbancji przeznaczonego do oceny siły antyoksydacyjnej ekstraktów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot postępowania, oraz warunki udziału w postępowaniu opisane są w załączonym zaproszeniu.

Termin składania ofert: 02.08.2017 r.