Wybór dostawcy testów do szybkich oznaczeń mikrobiologicznych

14 marca 2018

Informujemy o zakończeniu postępowania pt. „Testy mikrobiologiczne”.

W odpowiedzi na nasze zaproszenie napłynęły 3 oferty:

  • Biomaxima S.A.
  • Fabimex B i W Więcek Sp. J.
  • Merck Sp. z o.o.

Cintamani Poland Majewscy i Koć Sp. J. po dokonaniu oceny zgodności ofert z zapytaniem ofertowym, zdecydowała o wyborze ofert najkorzystniejszych cenowo, każdego z czterech testów osobno:
– w zakresie dostaw testów do oznaczeń ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych: Merck Sp. z o.o., oferowana cena netto: 1 835,95 zł
– w zakresie dostaw testów do oznaczeń ogólnej liczby drożdży, pleśni i grzybów: Merck Sp. z o.o., oferowana cena netto: 1 503,80 zł
– w zakresie dostaw testów do oznaczeń ogólnej liczby bakterii z rodziny Pseudomonas: Fabimex B i W Więcek Sp. J., oferowana cena netto: 891,00 zł
– w zakresie dostaw testów do oznaczeń liczby Staphylococcus aureus: Fabimex B i W Więcek Sp. J., oferowana cena netto: 455,40 zł

Informacja o zakończeniu postępowania zostaje umieszczona na stronie www.cintamani.pl oraz przesłana drogą elektroniczną do podmiotów, które złożyły ofertę.